Miejsce obrad

Sympozjum odbędzie się w Poznaniu, w budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 PoznańDojazd z Dworca PKP Poznań Główny
Dojazd z Lotniska Poznań Ławica

Najbliższe hotele i hostele: (rozwiń listę)


Imprezy towarzyszące

Icebreaker odbędzie się dnia 7.06.2018 w Lech Browary Wielkopolski - ul. Szwajcarska 11

Uroczysta kolacja odbędzie się dnia 9.06.2018 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Rektorat UAM - ul. Wieniawskiego 1

Wycieczka po Poznaniu dla osób zainteresowanych odbędzie się 10.06.2018 w godzinach od 15:00 do około 18:00 (zapisy w Sekretariacie Sympozjum) SZCZEGÓŁY

Ważne terminy i opłaty

1.01-15.04.2018 - Okres rejestracji oraz nadsyłania abstraktów
10.05.2018 - Koniec okresu obowiązywania obniżonej opłaty konferencyjnej
7.06.2018 - Icebreaker / Spotkanie Komitetu Badań Polarnych PAN / Panel dla Młodych Naukowców
8-10.06.2018 - Termin Sympozjum

Opłata konferencyjna dokonana po 10.05.2018 wynosi:
600 PLN - normalna
400 PLN - dla doktorantów, studentów, pracowników emerytowanych oraz członków Komitetu Naukowego Sympozjum

Opłata konferencyjna obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, dwa obiady, udział w Icebreaker (wycieczka do browaru w Poznaniu + spotkanie towarzyskie).
Uczestnictwo w Uroczystej Kolacji 9.06.2018 płatne dodatkowo w kwocie 50 zł.

Wpłaty należy kierować na konto:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
tytułem: „Sympozjum Polarne 2018, imię i nazwisko”

Sekretariat

Biuro konferencji będzie czynne na miejscu obrad 8.06.2018 w godzinach 8.00 – 17.30 oraz w ciągu kolejnych dni konferencji. Biuro będzie znajdowało się obok portierni przy głównym wejściu na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Forma wystąpień

Referaty
- limit czasowy prezentacji wynosi 15 minut + 5 minut na dyskusję,
- konferencja będzie się odbywać w języku polskim, jednak teksty w prezentacji multimedialnej powinny być przygotowane w języku angielskim,
- prezentacja multimedialna (pliki PPT lub PDF) powinna być przekazana organizatorom przed rozpoczęciem danej sesji referatowej

Postery
- maksymalny format wydruku: A0 (118,9 × 84,1 cm), orientacja pionowa, język angielski
- sekretariat wskaże miejsce na powieszenie posteru podczas pierwszego dnia Sympozjum


Do pobrania

+ Szczegółowy program Sympozjum
+ Książka streszczeń
+ Komunikat:   nr 1    nr 2    nr 3
+ Spis przyjętych referatów i posterów
+ Plan sieci tramwajowej w Poznaniu
+ Pełny plan sieci autobusowej i tramwajowej
+ Schematy linii autobusowych dojeżdżających na miejsce obrad (UAM Wydział Geografii):   98   87   348
+ Schematy linii autobusowych dojeżdżających w pobliże miejsca obrad (Maków Polnych):   67   911

Ramowy Program SympozjumAktualności XXXVII Sympozjum Polarnego

23.10.2019
Informujemy, że kolejne 38. Sypozjum Polarne „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” zorganizowane zostanie przez Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 15-17.10.2020.

23.05.2018
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu nr 3 Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

30.04.2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym "długim weekendem" przedłużony został termin obowiązywania obniżonej opłaty konferencyjnej na XXXVII Sympozjum Polarne. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 10 maja 2018 - po tym terminie będzie obowiązywała opłata regularna. Jednocześnie informujemy, że III Komunikat Komitetu Organizacyjnego, zawierający między innymi podział na sesje tematyczne zostanie rozesłany w połowie maja.

16.04.2018
Rejestracja na Sympozjum została zakończona. Uprzejmie przypominamy, że okres obowiązywania obniżonej opłaty konferencyjnej upływa 30 kwietnia 2018.

31.03.2018
W związku z licznymi prośbami termin rejestracji i nadsyłania abstraktów na XXXVII Sympozjum Polarne został przedłużony do dnia 15.04.2018.

1.01.2018
Rejestracja na XXXVII Sympozjum Polarne została rozpoczęta. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

29.12.2017
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu nr 2 Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

8.11.2017
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu nr 1 Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

24.10.2017
Dołączamy się do apelu współorganizatora naszego Sympozjum - Klubu Polarnego PTG - o nadsyłanie tekstów i materiałów do kolejnego numeru Biuletynu Polarnego do końca bieżącego roku kalendarzowego. Poprzednie numery oraz więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Klubu.

6.10.2017
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już Sympozjum Polarnym, które odbędzie się w dniach 8-10. czerwca 2018 roku w Poznaniu.


O Sympozjum

Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka (bezpośrednia i pośrednia) w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują zmiany globalne klimatu.

Polskie badania w obszarach polarnych zarówno w Arktyce jak i Antarktyce, stanowią istotny wkład do nauki światowej. Z inicjatywy Komitetu Badań Polarnych PAN, organizowane są co dwa lata Ogólnopolskie Sympozja Polarne z udziałem gości zagranicznych. Kolejne XXXVII Sympozjum Polarne odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 8-10.06.2018 roku. Organizatorem Sympozjum są polarnicy poznańskiego ośrodka geograficznego.

Proponowany problem konferencji określony został w temacie "Polar Change – Global Change", dla podkreślenia znaczenia badań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian globalnych klimatu.

Organizowane Sympozjum będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych. Spotkanie w Poznaniu będzie także okazją do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca w współczesnym rozwoju świata. Globalne zmiany klimatu - rozpoznanie ich tendencji, możliwe jest w oparciu o studia w obszarach polarnych.


Komitet honorowy

prof. dr hab. Leszek Kasprzak
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
prof. dr hab. Jacek Jania
Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
prof. dr hab. Krzysztof Migała
Prezes Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
mgr Agnieszka Kruszewska
Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego
prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
Nestor poznańskich badań polarnych
prof. dr hab. Andrzej Karczewski
Nestor poznańskich badań polarnych
prof. dr hab. Wojciech Stankowski
Nestor poznańskich badań polarnych


Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr Jakub Małecki
Sekretarz: mgr Krzysztof Rymer
Członkowie: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz
dr Agata Buchwał
dr Justyna Weltrowska
dr Marcin Winowski
mgr Sebastian Kendzierski
lic. Tomasz Kurczaba

Patronat honorowy

Jego Maginificencja Rektor
Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Lesicki


Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Robert Bialik – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
prof. dr hab. Magdalena Błażewicz – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janina Borysiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN – Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Jania – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Marek Lewandowski – Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
dr hab. Michał Łuszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Wojciech Majewski, prof. PAN – Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Maria Olech – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Siciński – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Waldemar Walczowski, prof. PAN – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
dr hab. Piotr Zagórski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Organizatorzy